Het Regionaal Ambulance Plan 2017-2020 is verschenen. Het RAP is gezamenlijk door de RAV Gooi en Vechtstreek en RAV Flevoland opgesteld. Het RAP is een meerjarenbeleidsplan dat een kader schetst voor toekomstig beleid. Het bevat doelstellingen op (onder meer) de thema’s bestuur en organisatie, scholing en opleiding en samenwerking met ketenpartners. Daarnaast geeft het een vooruitblik op verwachte ontwikkelingen, projecten en innovaties. Om het RAP in te zien klikt u op de volgende link:

Regionaal Ambulance Plan 2017-2020