Patiënten die in september 2019 via onze RAV ambulancezorg hebben ontvangen, kunnen in oktober en november dit jaar worden gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek om de ambulancezorg te verbeteren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel namens de RAV Gooi en Vechtstreek. Patiënten ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de ervaringen met de verleende ambulancezorg. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld.  Mocht u echter niet willen deelnemen aan het onderzoek, dan kunt u dit doorgeven aan de RAV Gooi en Vechtstreek via info@ravgooi.nl. Uw adresgegevens worden dan niet gebruikt en u ontvangt geen uitnodiging voor het onderzoek.