Kwaliteit

Het is de visie van de RAV om kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg te leveren. Dit kan alleen gerealiseerd worden met uitstekend opgeleide medewerkers, waarbij onder andere een bijbehorend opleidingsprogramma een belangrijke rol speelt. Voortdurende doorontwikkeling van kennis en vaardigheden is hierin een vereiste. De organisatie faciliteert dit met scholing, training en begeleiding. De regionaal opleidingscoördinator (ROC) is, samen met de LOC’s, verantwoordelijk voor de beleidsmatige invulling, coördinatie van deze scholing en opleidingen. Zij worden hierin ondersteund door een team van werkbegeleiders.