Nieuws

Donderdag 27 augustus werd in het radioprogramma ‘De Nieuws BV’ op Radio 1 aandacht besteed aan de landelijke aanrijtijden van ambulances. Het blijkt dat negentien van de vijfentwintig regio’s niet voldoen aan de wettelijke norm die stelt dat 95% van het spoedvervoer binnen 15 minuten ter plaatse dient te zijn. De RAV Gooi en Vechtstreek blijkt uit deze peiling het beste te scoren met 97% van de ritten op tijd. Een mooie prestatie waar we dan ook trots op zijn!

De RAV Gooi en Vechtstreek heeft deze week 75 nieuwe knuffels in ontvangst genomen van de stichting ‘Geef een knuffel’. De knuffels gaan mee op de ambulances en worden uitgedeeld als troost aan kinderen die te maken krijgen met ambulancezorg.

Stichting Geef een knuffel

De stichting ‘Geef een Knuffel’ zet zich in voor kinderen met een taaislijmziekte (CF). Door middel van verschillende activiteiten haalt de stichting geld op voor dit goede doel. Alle knuffels worden uitgereikt aan ziekenhuizen, revalidatiecentrums, tehuizen en ambulances om door een knuffel het leed van kinderen te verzachten.

Op woensdag 6 mei werd Rianne Kemphorst, ambulanceverpleegkundige bij de RAV Gooi en Vechtstreek, geïnterviewd in de ochtendshow ´Rinkeldekinkel van Jeroen van Inkel´ van radio Veronica. Zij beantwoordde vragen van luisteraars bij het item ´Ask me Anything´; een item waarin elke woensdag een uur lang een expert aan de tand wordt gevoeld over zijn of haar beroep.

Klik hier om het interview terug te luisteren.

Op 20 en 21 april volgden medewerkers van de RAV Gooi en Vechtstreek een training CoPI (Coördinatie Plaats Incident) in Enschede. Bij een dergelijke oefening wordt getraind in het optreden van ambulancepersoneel bij een grootschalig incident.

Dit soort incidenten zijn gelukkig zeldzaam, maar daardoor is frequent oefenen wel noodzakelijk. Met name het vervullen van de taak van eerste (coördinerende) ambulance wordt beoefend. Ook de Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG), de operationeel leidinggevende bij dergelijke incidenten, wordt regelmatig getraind. Een aantal van deze trainingen vindt plaats op oefencentra ergens in het land. Scenario’s als kettingbotsingen, grote branden en gijzelingen komen voorbij, zodat men voorbereid is op allerlei soorten incidenten. Hierbij wordt ook gekeken naar de samenwerking met andere ketenpartners, zoals de brandweer, politie en Rijkswaterstaat.

 

 

 

Het jaarverslag 2014 van de RAV Gooi en Vechtstreek is verschenen. Het maakt onderdeel uit van het jaarverslag van de Regio Gooi en Vechtstreek. Enkele highlights uit het jaarverslag:

Op tijd
In 2014 heeft de RAV een overschrijdingspercentage van 3.0% weten te realiseren. Een knappe prestatie omdat het totaal aantal ambulanceritten in 2014 fors is gestegen. We reden 8.757 spoedritten, een stijging van 7,6 % (619 ritten) ten opzichte van 2013. Het A2 vervoer steeg zelfs met 11% en het besteld vervoer met 1,5%.

Certificering patiëntveiligheid
Naast de HKZ-certificering werd de RAV in voor het eerst 2014 gecertificeerd op patiëntveiligheid. Om dit certificaat te kunnen behalen werd al jaren gewerkt aan de ontwikkeling en invoering van een Veiligheids-managementsysteem (VMS). Hiermee wil de RAV de patiëntenzorg zo veilig mogelijk maken.

Convenant Tergooi
Op 1 oktober 2014 werd een convenant gesloten tussen de RAV en ziekenhuis Tergooi aangaande de samenwerking in het kader van de reguliere- en spoedeisende medische zorg en hulpverlening.

Om het volledige jaarverslag te lezen klikt u hier.

 

Onze nieuwe website is een feit! Vanaf heden heeft de RAV Gooi en Vechtstreek een nieuwe website. De vorige website bestond al een aantal jaar en op een gegeven moment is besloten om de website in een nieuw jasje te steken. Op onze site vindt u informatie over de werkzaamheden van onze RAV en over lopende projecten.  De fotografie van de vernieuwde site is verzorgd door fotograaf Ger Adrichem.