Nieuws

Op vrijdag 8 april waren ambulanceverpleegkundige Rianne Kemphorst en ambulancechauffeur Hilbrand Trampé van de RAV Gooi en Vechtstreek te gast bij het Radio 1 programma Langs de lijn en omstreken. Aanleiding was het aflopen van de campagne ‘De mensen van de ambulance’ en de presentatie van het gelijknamige boek.

De mensen van de ambulance
De campagne is in 2014 gestart om mensen beter te informeren over ambulancezorg: “wat kun je als patient of omstander doen, of soms beter laten, als je te maken krijgt met ambulancezorg”? In boek ‘De mensen van de ambulance’ vertellen ambulancehulpverleners over inzetten die veel indruk op hen hebben gemaakt. De verhalen varieeren van zware ongevallen tot aangrijpende 112-gesprekken en van heftige reanimaties tot harverwarmende patienten. Tijdens hun werk worden ambulancehulpverleners en meldkamercentralisten geconfronteerd met lief en leed, hoogoplopende emoties, paniek en soms bizarre situaties, maar vooral ook met mensen en hun verhalen. Leuk nieuws om te melden is dat bekend is gemaakt dat de campagne met één jaar verlengd wordt!

Onze collega’s hebben tijdens het interview een mooi inkijkje kunnen geven in het werk als ambulancehulpverlener. Om het interview terug te luisteren klik hier.

 

Altijd al eens een ambulance van dichtbij willen zien? Kom dan op zaterdag 19 maart langs bij ziekenhuis Tergooi in Hilversum. Je bent van harte welkom tussen 11.00 en 15.00 uur. Twee collega’s staan buiten bij de ambulance en kunnen je meer vertellen over het werk dat ze doen en uiteraard kan je de ambulance goed bekijken. Ook worden er leuke presentjes uitgedeeld.

De open dag wordt georganiseerd door Tergooi ziekenhuis. Het ziekenhuis stelt die dag haar deuren open (zowel locatie Hilversum als Blaricum) voor alle inwoners van de Gooi en Vechtstreek. Voor het volledige programma van het ziekenhuis klik hier.

Let op! De ambulance staat bij de locatie Hilversum: Van Riebeeckweg 212

Op woensdag 27 januari hebben de RAV Gooi en Vechtstreek en de GHOR een convenant gesloten in het kader van Grootschalige Geneeskundige Bijstand. Het convenant werd getekend door René Ton, directeur van de RAV, en René Stumpel, Directeur Publieke Gezondheid.

In het convenant staan afspraken over taken en verantwoordelijkheden van beide partijen met betrekking tot geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

GGB
Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) is een nieuwe werkwijze voor geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten die op 4 januari 2016 is ingevoerd. Het nieuwe model bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Adequaat opgeschaalde ambulancezorg van de RAV’s ; (Project RAV voorbereid)
  2. Nieuw systeem van noodhulpteams van het Rode Kruis;
  3. Aanvullende logistieke middelen vanuit het IFV, zoals een eigen calamiteitenvoertuig voor de RAV.

De GHOR is hierbij verantwoordelijk voor de regie en aansturing en de borging van de ketenkwaliteit.

Vanaf 4 januari 2016 wordt er in Nederland een nieuwe werkwijze voor geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten ingevoerd: Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB).

GGB
Bij GGB is het ambulancepersoneel verantwoordelijk voor de verzorging van de zwaargewonden. Vrijwilligers van het Rode Kruis verzorgen de lichtgewonden. Naast de ambulances die worden ingezet kan er ook gebruik worden gemaakt van een calamiteitenvoertuig dat ambulancemedewerkers die op dat moment geen dienst hebben naar de plaats van het incident brengt. Dit calamiteitenteam ondersteunt de eerder aangekomen collega’s bij triage (beoordeling van de  slachtoffers), de behandeling en het gereedmaken van slachtoffers voor vervoer.

Op 9 december vond een oefening plaats op het mediapark in Hilversum waarbij door ambulancemedewerkers volgens het nieuwe model gewerkt werd. Ook in 2016 zal er met GGB geoefend worden.

Voor meer informatie zie het volgende filmpje:

Uitleg Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Vanaf oktober 2015 is de HartslagNu App beschikbaar gekomen voor alle burgerhulpverleners in Nederland die in het bezit zijn van een smartphone. Met behulp van de HartslagNu App worden burgerhulpverleners gealarmeerd die daadwerkelijk in de buurt van het slachtoffer zijn en binnen 6 minuten ter plaatse kunnen zijn. Verder houdt de App rekening met de infrastructuur, zoals wegen, rivieren en bruggen.

De App gebruikt de locatie informatie van de smartphone om de huidige locatie te bepalen. Bij een oproep wordt een Sms-bericht en een pushbericht (bericht via de App) verzonden. Dit vergroot de kans dat de oproep meteen wordt ontvangen en direct gehoor kan worden gegeven aan de oproep.

App downloaden

De App is te vinden in de Apple store en de Google Play Store onder de naam – hartslagnu -. Ook als u nog niet aangemeld bent bij HartslagNu is de App voor u te downloaden. U dient zich dan nog wel eerst te registreren.

AED project in de Gooi en Vechtstreek

De RAV Gooi en Vechtstreek is in 2013 gestart met het project AED Burgerhulpverlening. Het streven is om met dit project de hulpverlening aan slachtoffers van een hart- of circulatiestilstand te verbeteren. De kans op overleven kan drastisch verhoogd worden als een slachtoffer binnen 6 minuten gedefibrilleerd wordt met een AED (Automatische Externe Defribillator). Meer informatie over het project en aanmelding zie de volgende link.

 

Recent is het jaarlijkse sectorrapport ‘Ambulances in-zicht 2014’ van Ambulancezorg Nederland (AZN) verschenen. In dit rapport, waarin een uitgebreide analyse wordt gegeven van de  prestaties van de 25 ambulanceregio’s in 2014, steekt de RAV Gooi en Vechtstreek net als voorgaande jaren gunstig af.

Op tijd

Samen met de regio Zuid Limburg heeft de RAV Gooi en Vechtstreek de beste score van Nederland  voor wat betreft de aanrijtijden bij spoedritten. Maar liefst 97% van deze ritten was in 2014 binnen de wettelijk gestelde termijn van 15 minuten ter plaatse. Bij het A2 vervoer, dat wil zeggen géén levensbedreigende situatie maar wel ambulancevervoer nodig, was 98% van de Gooise ambulances binnen de opgelegde termijn van 30 minuten aanwezig.

Ambulances in zicht

In totaal werden in 2014 in heel Nederland bijna 1,2 miljoen ambulanceritten gereden, 4% meer ten opzichte van 2013. Binnen de regio Gooi en Vechtstreek steeg het aantal ritten met bijna 7%: er werden in 2014 17.121 ritten gereden versus 16.025 ritten in 2013. Ambulancezorg Nederland gaat onderzoek doen naar de oorzaak van de stijging van het aantal ritten.

 

In het kader van de lopende Cao-onderhandelingen vinden er al enige tijd acties plaats onder ambulancepersoneel. Ook bij de RAV Gooi en Vechtstreek zal er voor het eerst een werkonderbreking plaats vinden.

De vakbonden hebben de werkonderbreking aangekondigd voor:  woensdag 14 oktober van 10.00-14.00 uur

Tijdens deze werkonderbreking wordt er in principe geen besteld ambulancevervoer verreden. Uiteraard wordt het spoedvervoer (A1- en A2 ritten) wel uitgevoerd.

Dit houdt in dat tussen 10.00 en 14.00 uur er geen besteld vervoer opdrachten worden aangenomen door de RAV Gooi en Vechtstreek. Hierdoor zal de planning van deze ritten mogelijk vertraging oplopen.

 

Op woensdag 7 oktober vinden er acties plaats onder ambulancepersoneel in het kader van de lopende Cao-onderhandelingen. Op woensdagmiddag wordt in 10 regio’s het werk tijdelijk neergelegd en worden er alleen spoedritten gereden. Het personeel van de RAV Gooi en Vechtstreek doet niet mee aan deze actie. Alle ritten, waaronder bestelde ritten, gaan deze dag gewoon door.

Donderdag 27 augustus werd in het radioprogramma ‘De Nieuws BV’ op Radio 1 aandacht besteed aan de landelijke aanrijtijden van ambulances. Het blijkt dat negentien van de vijfentwintig regio’s niet voldoen aan de wettelijke norm die stelt dat 95% van het spoedvervoer binnen 15 minuten ter plaatse dient te zijn. De RAV Gooi en Vechtstreek blijkt uit deze peiling het beste te scoren met 97% van de ritten op tijd. Een mooie prestatie waar we dan ook trots op zijn!