Nieuws

Het digitale jaarverslag 2016 van de RAV Gooi en Vechtstreek is verschenen. Enkele highlights uit ons jaarverslag:

Prestaties

In 2016 was 95% van het spoedvervoer (de zogeheten A1-ritten) binnen de wettelijk gestelde norm van 15 minuten ter plaatse. Hiermee voldoet de RAV aan de norm. Bij de A2-ritten was 96% binnen de termijn van 30 minuten ter plaatse.

Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)

In 2016 werd Grootschalige Geneeskundige Bijstaand ingevoerd. Binnen deze nieuwe werkwijze voor geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten is de structuur van de opschaling veranderd. Een belangrijk nieuw onderdeel is het aanwijzen van ambulancemedewerkers als taakverantwoordelijken op een rampterrein. Het gaat hierbij om de volgende processen: command & control, triage, transport, treatment en secundaire triage in de T3-opvang (T3 zijn lichtgewonde slachtoffers).

Om het volledige jaarverslag te lezen klikt u op de volgende link:

Jaarverslag 2016 RAV Gooi en Vechtstreek

Als derde ambulancedienst én tweede meldkamer in Nederland is de RAV Gooi en Vechtstreek na een geslaagde audit gecertificeerd voor NEN 7510. Met dit certificaat bewijst de RAV dat haar medewerkers op een verantwoorde wijze omgaan met gevoelige, patiëntgerelateerde informatie. Ook is aangetoond dat informatie voldoende is afgeschermd voor onbevoegde toegang.

René Ton, directeur RAV Gooi en Vechtstreek: ‘Het behalen van dit certificaat is voor ons een extra bevestiging dat we informatiebeveiliging op orde hebben. Uiteraard zijn wij zeer trots op onze medewerkers en op het behaalde resultaat!’

NEN 7510

Bij het verlenen van zorg aan patiënten en het uitwisselen van informatie werken zorgverleners, waaronder ambulancehulpverleners, met gevoelige informatie, waarmee ze zorgvuldig omgaan. Om die zorgvuldigheid te borgen is er een gereviseerde landelijke norm voor informatiebeveiliging in de zorg vastgesteld: de NEN 7510. Naast de beveiliging van ICT-systemen en administratieve processen heeft de norm ook direct te maken met bewustwording en gedrag van medewerkers rondom informatie. Alle 25 ambulancediensten in Nederland dienen vóór 2018 gecertificeerd te zijn voor de NEN 7510. Bij de RAV Gooi en Vechtstreek vond de externe audit begin maart 2017 plaats.

 

Ambulancehulpverleners krijgen nieuwe kleding! De huidige kleding heeft in de loop der tijd namelijk aan herkenbaarheid ingeboet. Veel andere sectoren dragen kleding die lijkt op die van de ambulancezorg. Ook het comfort was toe aan verbetering. Op maandag 6 februari jl. stemden vertegenwoordigers van de ambulancevoorzieningen in met het kledingontwerp ‘Touch of Red’ van designer Karin Slegers.

De komende maanden buigt de sector zich over onder meer de keuze van stoffen en materialen van de kleding. Ook zal er nog een draagproef plaatsvinden. De planning is dat de kleding in de loop van het eerste kwartaal van 2018 wordt uitgeleverd aan de RAV’s. De overgangsperiode loopt tot 1 januari 2020.

Meer informatie over het traject? Zie de volgende link:

Persbericht AZN Nieuw ontwerp ambulancekleding definitief

Onderzoek naar de kwaliteit van ambulancezorg vanuit het perspectief van cliënten

Over het onderzoek
Deze maand start het landelijke onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de ambulancezorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het NIVEL op initiatief van alle 23 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) en onder coördinatie van Ambulancezorg Nederland (AZN). Om de ervaringen van cliënten met de geboden ambulancezorg in kaart te brengen, zijn twee CQI (Consumer Quality Index)-vragenlijsten ontwikkeld; de CQI spoedeisende ambulancezorg en de CQI planbare ambulancezorg.

Waarom dit onderzoek
Conform het kwaliteitsbeleid in de Nederlandse gezondheidszorg, neemt ook binnen de ambulancesector het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de geboden zorg en het betrekken van het perspectief van cliënten in belang toe. Het op een gestandaardiseerde manier in kaart brengen van de ervaringen van cliënten met de ambulancezorg biedt de sector aanknopingspunten voor het verder verbeteren van de zorg.

Deelname aan het onderzoek
Cliënten aan wie in de maanden augustus of september ambulancezorg verleend is, kunnen deze maand een uitnodiging per post ontvangen voor deelname aan het onderzoek. De vragenlijst kan online (via pc, tablet en smartphone) of schriftelijk worden ingevuld. Ook kunnen familieleden of andere naasten de vragenlijst namens de cliënt invullen, mits degene aanwezig is geweest tijdens het verlenen van de ambulancezorg. Cliënten die niet willen deelnemen kunnen het bij de uitnodiging bijgeleverde antwoordkaartje invullen en terugsturen.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek zijn te verwachten in maart 2017. In een openbaar rapport worden de cliëntervaringen met de ambulancesector beschreven. Er wordt gekeken naar verschillen in ervaringen van cliënten betreffende de verschillende type ambulance-inzetten (spoed en planbaar), de (RAV’s) en de manier van gegevens verzamelen. Tevens wordt bekeken of de ervaringen van cliënten met de spoedeisende ambulancezorg zijn veranderd ten opzichte van 2013. De deelnemende RAV’s ontvangen een (individueel) spiegelrapport over de door hun dienst geboden ambulancezorg.

 

De RAV Gooi en Vechtstreek, onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek, is op zoek naar een:

Ambulanceverpleegkundige m/v
voor 36 uur per week in wisseldiensten
(deze vacature is inmiddels gesloten)

De Regio is een samenwerkingsverband van de zeven gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Bestuurders van gemeenten werken nauw samen om actuele zaken op te pakken.

De ambtenaren en adviseurs van de gemeenten en de Regio ondersteunen hierbij en brengen adviezen en voorstellen uit die na afstemming worden behandeld in de colleges en de gemeenteraden. Enkele uitvoerende taken zijn regionaal als uitvoerende diensten ondergebracht. De diensten werken op basis van een programma dat is vastgesteld door de gemeenten.

De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Gooi en Vechtstreek is onderdeel van de Regio. De RAV wordt gevormd door de meldkamer ambulancezorg in Naarden en de ambulancedienst. De ambulancedienst heeft in het Gooi momenteel drie standplaatsen, in Hilversum, Blaricum en Weesp.

De RAV verzorgt met 10 ambulances, een Rapid Responder Ambulance, een OvDG voertuig en bijna 70 medewerkers het ambulancevervoer binnen Gooi en Vechtstreek.

De RAV Gooi en Vechtstreek is ISO/HKZ gecertificeerd.

Functie-inhoud

– het verrichten van zowel spoed- als besteld vervoer;
– behandelen, stabiliseren en bewaken van patiënten;
– begeleiden van patiënten en hun familie ter plaatse en tijdens het vervoer;
– zorgdragen voor volledige en adequate invulling van het elektronisch ritformulier en overige administratie;
– het op juiste wijze onderhouden en schoonhouden van materiaal;
– uitvoeren van diverse extra taken binnen de reguliere / dagelijkse bedrijfsvoering.

Functie-eisen

– diploma A-verpleegkundige, aangevuld met één van de volgende CZO erkende afgeronde opleidingen: ICU, Anesthesie of SEH
– bij voorkeur beroepsdiploma ambulanceverpleegkundige dan wel de bereidheid deze te behalen
– gedurende de opleidingsperiode is vakantie niet toegestaan (opleiding start zo spoedig mogelijk)
– in bezit van rijbewijs B
– woonachtig in de regio (of binnen 30 minuten op de werkplek kunnen zijn) is een pre

Tot de selectieprocedure behoort een medische aanstellingskeuring. Een assessment alsmede een antecedentenonderzoek kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Competenties

De kerncompetenties voor onze organisatie zijn: klantgerichtheid en samenwerken. Voor deze functie is hieraan toegevoegd: sensitiviteit, probleemanalyse, stressbestendigheid en besluitvaardigheid.

Arbeidsvoorwaarden

Bij deze functie hoort, afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring, een salaris van minimaal €  2.186,00 en maximaal € 3.593,00 bruto per maand (salarisschaal 8 of 9) op basis van 36 uur per week, exclusief onregelmatigheidstoeslag.

In eerste instantie word je -naar verwachting tot 1 januari 2018- gedetacheerd en daarna kom je in dienst bij de RAV. Wij staan open voor detachering vanuit je huidige werkgever. Als dat niet mogelijk is  word je via Driessen HRM gedetacheerd. Driessen verzorgt het werkgeverschap. Meer info wordt verstrekt tijdens het sollicitatiegesprek.Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Contactinfo

Als je vragen hebt kun je contact opnemen met Peter Jurriaans, operationeel manager, telefoonnummer: 035-6460840, aanwezig maandag tot en met donderdag. Schriftelijk reageren kan tot en met 2 oktober 2016, uitsluitend per e-mail, te richten aan vacatures@regiogv.nl

Voor meer informatie kijk op deze website en op www.regiogv.nl

De Rav Gooi en Vechtstreek is op zoek naar een verpleegkundig centralist m/v voor 24 – 36 uur per week in wisseldiensten
(deze vacature is inmiddels gesloten)

Bedrijfsinformatie

De Regio is een samenwerkingsverband van de zeven gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Bestuurders van gemeenten werken nauw samen om actuele zaken op te pakken. De ambtenaren en adviseurs van de gemeenten en de Regio ondersteunen hierbij en brengen adviezen en voorstellen uit die na afstemming worden behandeld in de colleges en de gemeenteraden. Enkele uitvoerende taken zijn regionaal als uitvoerende diensten ondergebracht. De diensten werken op basis van een programma dat is vastgesteld door de gemeenten.

De Regionale Ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek (RAV) verzorgt met 11 ambulances en ruim 70 medewerkers het ambulance vervoer voor alle inwoners binnen Gooi & Vechtstreek. Jaarlijks worden ruim 17500 ritten verreden. De RAV Gooi & Vechtstreek is ISO/HKZ gecertificeerd.

De meldkamer is gesitueerd in Naarden. De MKA centralist valt onder de RAV Gooi- en Vechtstreek. Medio 2022 zal de standplaats vermoedelijk Soesterberg worden in verband met de ontwikkelingen rond de Landelijke Meldkamer Organisatie.

Functie-inhoud

Coördinatie van hulpverlening:

Indiceert met behulp van het triage protocol (NTS) de urgentie en de zorgbehoefte van de ambulancezorgverlening;
Adviseert de melder ten aanzien van de nodige zorg en verwijst zo nodig;
Bepaalt de kwalitatieve en kwantitatieve inzet van de ambulance en eventueel overige zorg- en hulpverleners;
Bewaakt de paraatheid van de ambulances in de regio;
Verzorgt een correcte samenwerking met andere hulpverleningsinstanties en interdisciplinaire afstemming;
Draagt zorg voor het starten van de opschalingprocedures bij calamiteiten en rampen en bewaakt de voortgang hiervan.
Verwerkt de ingekomen aanvragen van huisartsen, verloskundigen, ziekenhuizen en zorginstellingen om zorg- en hulpverlening in GMS

Functie eisen:
Een afgeronde verpleegkundige opleiding (niveau 4/5) met BIG registratie. Bij voorkeur in combinatie met een specialistische vervolgopleiding (SEH/BBIC/ICU/CCU) of ambulance verpleegkundige
In het bezit van de initiële opleiding verpleegkundig centralist, of de bereidheid om deze opleiding te volgen
Goed kunnen werken met geautomatiseerde systemen
Werkt in wisselend rooster en is bereid piket diensten te draaien
Volgt de verplichte landelijke en regionale bijscholingen
Je woonplaats bevindt zich op maximaal 30 minuten rijafstand van de meldkamer

Een dag meedraaien op de Meldkamer is een onderdeel van de selectieprocedure.

Een assessment alsmede een antecedentenonderzoek kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure, een veiligheidsonderzoek is vast onderdeel van deze procedure.

Competenties:
Luisteren en sensitiviteit
Probleemanalyse en oordeelsvorming
Plannen en organiseren
Voortgangscontrole
Besluitvaardigheid
Stressbestendigheid
Samenwerken
Accuratesse
integriteit

Arbeidsvoorwaarden
Een uitdagende functie binnen een ambitieuze organisatie
Een gedegen inwerktraject
De mogelijkheid de opleiding tot verpleegkundig centralist te volgen
Gedurende de opleidingsperiode is vakantie niet toegestaan

Bij deze functie hoort, afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring, een salaris van minimaal € 2.186,00 en maximaal € 3.593,– bruto per maand (salarispeil 1 januari 2016 CAO sector Ambulancezorg) gebaseerd op salarisschaal 8 of 9 op basis van 36 uur per week, exclusief onregelmatigheidstoeslag.

In eerste instantie word je -naar verwachting tot 1 januari 2018- gedetacheerd en daarna kom je in dienst bij de RAV. Wij staan open voor detachering vanuit je huidige werkgever. Als dat niet mogelijk is  word je via Driessen HRM gedetacheerd. Driessen verzorgt het werkgeverschap. Meer info wordt verstrekt tijdens het sollicitatiegesprek. Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Contactinfo

Als je vragen hebt kun je contact opnemen met Gerrit van Tetering, telefoonnummer: 06-12991290 of Carla Heer, telefoonnummer: 06-81929309. Schriftelijk reageren kan tot en met zondag 2 oktober 2016, uitsluitend per e-mail, te richten aan vacatures@regiogv.nl.

Voor meer informatie zie deze website en www.regiogv.nl

Vandaag is de nieuwe facebookpagina van de RAV in gebruik genomen. Op de pagina is nieuws en interessante informatie te vinden over onze ambulancedienst. Om naar de pagina te gaan klik hier.

Cliënten die in de maanden augustus of september ambulancezorg hebben ontvangen, kunnen in oktober worden gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek om de ambulancezorg te verbeteren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het NIVEL namens de RAV Gooi en Vechtstreek.  Cliënten ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de ervaringen met de verleende ambulancezorg. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld.  Mocht u echter niet willen deelnemen aan het onderzoek, dan kunt u dit doorgeven aan de RAV Gooi en Vechtstreek. Uw adresgegevens worden dan niet gebruikt en u ontvangt geen uitnodiging voor het onderzoek.

Het digitale jaarverslag 2015 van de RAV Gooi en Vechtstreek is verschenen. Enkele highlights uit ons jaarverslag:

Prestaties

In 2015 was 96% van het spoedvervoer (de zogeheten A1-ritten) binnen de wettelijk gestelde norm van 15 minuten ter plaatse. Hiermee voldoet de RAV ruimschoots aan de norm van minimaal 95%. Bij de A2-ritten was 98% binnen de termijn van 30 minuten ter plaatse.

Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)

In 2015 werd hard gewerkt aan de implementatie van GGB, een nieuwe werkwijze voor geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten die per 4 januari 2016 is ingevoerd.

Om het volledige jaarverslag te lezen klikt u op de volgende link:

Jaarverslag RAV Gooi en Vechtstreek 2015