In Nederland zijn hulpverleners verplicht om te werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit geldt ook voor ambulancemedewerkers. Sinds kort is het bij de RAV Gooi en Vechtstreek mogelijk om een dergelijke melding te doen via het digitale ritformulier. De ambulancemedewerker doorloopt hiervoor een aparte module waarin een aantal vragen worden gesteld. De melding wordt vervolgens digitaal doorgestuurd naar de aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld van de RAV. Zij beoordelen vervolgens of er een zorgmelding bij Veilig Thuis wordt gedaan.

Het doen van een melding
Als een ambulanceteam zich zorgen maakt over een situatie, melden zij (bij voorkeur) de betrokkenen bij de hulpverlening dat zij een zorgmelding doen bij Veilig Thuis. Mocht dit niet zijn meegedeeld dan ontvangen de betrokkenen hierover een brief thuis. Er kunnen verschillende redenen zijn voor een zorgmelding. Maar deze hebben altijd te maken met een onveilige situatie in de directe leefomgeving van een kind, volwassene of een oudere, die het welzijn en de gezondheid kan bedreigen. Denk bijvoorbeeld aan een vermoeden van psychische of lichamelijke mishandeling van kinderen of ouderen of van geweld tussen (ex-)partners.

Wat doet Veilig Thuis?
Na het ontvangen van de zorgmelding neemt een medewerker van Veilig Thuis contact met betrokkenen op om de zorgen te bespreken en te beoordelen of hulp noodzakelijk is, en zo ja welke. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. De medewerkers van Veilig Thuis bieden een helpende hand, doorbreken onveilige situaties en zetten mensen in beweging.

Contactgegevens Veilig Thuis
Als u ernstige zorgen hebt, zich zorgen maakt of als er sprake van een crisis, neem dan contact op met Veilig Thuis. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Het (gratis) telefoonnummer is: 0800-2000. Na het inspreken van uw woonplaats wordt u doorverbonden met de dichtstbijzijnde organisatie. Ook vindt u veel informatie op de website www.vooreenveiligthuis.nl.