Het jaarverslag 2018 is verschenen. Dit is het eerste gezamenlijke jaarverslag van de RAV Flevoland en de RAV Gooi en Vechtstreek.

Enkele highlights uit ons jaarverslag:

Nieuwe ambulancepost en hoofdkantoor
In 2018 werd hard gewerkt aan de bouw van het nieuwe kantoorgebouw en ambulancepost in Hilversum. De oude ambulancepost moest plaats maken voor de nieuwbouw van het ziekenhuis Tergooi. Het nieuwe gebouw is aanmerkelijk ruimer dan het vorige pand en biedt ruimte aan de volledige staf van beide RAV’s. Begin 2019 is de RAV verhuisd naar het nieuwe pand.

Samenwerking RAV’s
Na jaren van voorbereidingen werd 2018 voor ons een oogstjaar. De samenwerking tussen de RAV’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek kreeg zijn uiteindelijke vorm, met een complete integratie van staf en management.

Sluiting IJsselmeerziekenhuizen
Een belangrijke ontwikkeling waar de RAV zich mee geconfronteerd zag was de sluiting van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad. In nauw overleg met de zorgverzekeraars werd de capaciteit verder uitgebreid en kwamen er drie 24-uurs-diensten en één zorgambulance bij. Door proactief te reageren en te anticiperen op de ontwikkelingen rondom het ziekenhuis werd de patiëntenzorg zo goed mogelijk gecontinueerd.

Voor het volledige jaarverslag zie:

Jaarverslag 2018