Het digitale jaarverslag 2016 van de RAV Gooi en Vechtstreek is verschenen. Enkele highlights uit ons jaarverslag:

Prestaties

In 2016 was 95% van het spoedvervoer (de zogeheten A1-ritten) binnen de wettelijk gestelde norm van 15 minuten ter plaatse. Hiermee voldoet de RAV aan de norm. Bij de A2-ritten was 96% binnen de termijn van 30 minuten ter plaatse.

Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)

In 2016 werd Grootschalige Geneeskundige Bijstaand ingevoerd. Binnen deze nieuwe werkwijze voor geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten is de structuur van de opschaling veranderd. Een belangrijk nieuw onderdeel is het aanwijzen van ambulancemedewerkers als taakverantwoordelijken op een rampterrein. Het gaat hierbij om de volgende processen: command & control, triage, transport, treatment en secundaire triage in de T3-opvang (T3 zijn lichtgewonde slachtoffers).

Om het volledige jaarverslag te lezen klikt u op de volgende link:

Jaarverslag 2016 RAV Gooi en Vechtstreek