Hartslagnu burgerhulpverlening

Hartslagnu burgerhulpverlening

De RAV Gooi en Vechtstreek is in 2013 gestart met het project AED Burgerhulpverlening. Het streven is om met dit project de hulpverlening aan slachtoffers van een hart- of circulatiestilstand te verbeteren. De kans op overleven kan drastisch verhoogd worden als een slachtoffer binnen 6 minuten gedefibrilleerd wordt met een AED (Automatische Externe Defribillator).

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Dit betekent ongeveer 15.000 à 16.000 reanimaties per jaar in Nederland, dat zijn 300 slachtoffers per week. Bijna 80 procent van alle circulatiestilstanden vindt plaats in de thuissituatie van het slachtoffer. Binnen zes minuten moet zijn gestart met reanimeren ( borstcompressies / beademen) èn, indien nodig, een elektroshock met een AED worden toegediend (defibrilleren). Na deze zes minuten blijven reanimatie en defibrillatie natuurlijk nodig. Bij elke minuut uitstel neemt de overlevingskans met 10% af.

Ook burgers kunnen een bijdrage leveren door snel hulp te bieden bij een hartstilstand. Om dit mogelijk te maken is het alarmeringssysteem HartslagNU beschikbaar op de meldkamer ambulancezorg in Gooi en Vechtstreek. Daarnaast zijn een wijdverbreid netwerk van AED’s evenals geregistreerde burgerhulpverleners noodzakelijk om dit initiatief te laten slagen.

Welke gemeenten doen mee?

Inmiddels zijn ruim 500 burgerhulpverleners in de regio aangesloten. De gemeente Huizen en de gemeente Weesp hebben op dit moment een sluitend netwerk van vrijwilligers van en AED’s. In de overige gemeenten worden wel burgerhulpverleners opgeroepen maar is nog geen dekkend netwerk van AED’s.

Hoe werkt het?

Met het alarmeringssysteem kan de centralist van de RAV een sms-bericht versturen op het moment dat een reanimatie wordt gemeld. Het sms-bericht wordt gestuurd aan vrijwilligers die op dat moment in een straal van 1 kilometer om het slachtoffer heen zijn. Er worden dan 2 soorten sms’jes verstuurd:

 • een deel van de beschikbare vrijwilligers krijgt de vraag naar het slachtoffer te gaan en handmatige reanimatie en beademing toe te passen. In de sms staat de locatie waar het slachtoffer zich bevindt;
 • een ander deel van de vrijwilligers krijgt de vraag de dichtstbijzijnde AED op te gaan halen.

In de sms staat het adres waar de AED zich bevindt en de locatie waar het slachtoffer zich bevindt. De vrijwilligers gaan richting het slachtoffer of de AED. Vrijwilligers verlenen de hulp tot de ambulance arriveert. De burgerhulpverlening is nooit een vervanging voor de hulp die het ambulancepersoneel biedt. Het is slechts een overbrugging tot de ambulance arriveert.

Oproep!

Bent u in het bezit van een geldig diploma BLS/AED en wilt u zich inzetten voor dit AED-project, dan kunt u zich aanmelden via de website www.hartslagnu.nl.

 1. Wanneer men een AED wilt aanmelden, kan men dit zelf doen bij HartslagNu.nl. Men dient zich dan te registreren met het 06-nummer van de hulpverlener die verantwoordelijk is voor het beheer van de AED. Tevens dient men alle gegevens van de AED in te vullen. Degene onder wiens account de AED wordt toegevoegd, ontvangt een mail als de AED mogelijk gebruikt wordt bij een reanimatieoproep.
 2. Via bijgevoegde link kunt u nalezen hoe u dit kunt doen: http://www.hartslagnu.nl
 3. De vrijwilligers kunnen zichzelf aanmelden en dienen alle verplichte velden in te vullen. Wanneer hier problemen mee zijn, dan kan de gemeente in het systeem inloggen om op deze manier de gegevens van de vrijwilligers aan te passen.

Als dit is gebeurd, ontvangt u zo spoedig mogelijk de inlogcode.

App

Vanaf dinsdag 20 oktober 2015 is de HartslagNu App beschikbaar gekomen voor alle burgerhulpverleners in Nederland die in het bezit zijn van een smartphone. Met behulp van de HartslagNu App worden burgerhulpverleners gealarmeerd die daadwerkelijk in de buurt van het slachtoffer zijn en binnen 6 minuten ter plaatse kunnen zijn. Verder houdt de App rekening met de infrastructuur, zoals wegen, rivieren en bruggen.

De App is te vinden in de Apple store en de Google Play Store onder de naam – hartslagnu -. Ook als u nog niet aangemeld bent bij HartslagNu is de App voor u te downloaden. U dient zich dan nog wel eerst te registreren.

Nazorg

Reanimeren is een zeer indrukwekkende en emotionele ervaring. Het is daarom belangrijk dat u als burgerhulpverlener achteraf uw verhaal kan doen. Is hiervoor geen gelegenheid voor bij u in de buurt en heeft u toch behoefte uw verhaal te vertellen, dan kunt u dit aangeven door het evaluatieformulier in te vullen na een inzet. Log in in uw HartslagNu account en ga naar ‘Noodoproepen’. Klikt op de betreffende oproep en ga naar ‘Evaluatie’. Hier kunt u een vragenformulier invullen en aanvinken of u behoefte heeft aan een evaluatie- of nazorggesprek. Vervolgens zal HartslagNu telefonisch contact met u opnemen.

Voor verdere ondersteuning en advies kunt u terecht bij:

 • De RAV Gooi en Vechtstreek via 035-646 08 40 of via aed@ravgooi.nl
 • Andere (burger)hulpverleners die betrokken zijn geweest bij de reanimatie. Dit is voor veel mensen een goede manier om de gebeurtenis te verwerken.
 • De reanimatie-instructeurs die in uw Reanimatie Oproep Netwerk betrokken zijn bij het geven van reanimatie- en AED onderwijs.
 • Een voorlichter van de Informatielijn van de Nederlandse Hartstichting. Telefoonnummer 0900-3000 300 (lokaal tarief) bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 13.00 uur.
 • Sensoor, http://www.federatie.sensoor.nl/ of telefonisch: 0900-0767. Zij zijn dag en nacht bereikbaar voor uw verhaal.
 • De eigen huisarts. Hij kan zelf ondersteuning bieden en wanneer nodig doorverwijzen naar professionele hulp.
 • Stichting Korrelatie via 0900 – 1450 (€ 0,30 per minuut), bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 18.00 uur

Bron: Nederlandse Hartstichting, 6 Minuten

Declaratie verbruikskosten AED

Vanaf 1 januari 2018 kunnen verbruikskosten van een Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie vergoed worden. De minister van VWS heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. Deze regeling is bedoeld om het verbruik van AED’s zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen.

Tot nu toe konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor het gebruik van deze AED’s alleen via de zorgverzekering van de patiënt verhalen. Dat gebeurde vaak niet, omdat dit lastig is. Vanaf 2018 kunnen deze organisaties de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening.

Belangrijke informatie

 • De regelgeving gaat in op 1 januari 2018.
 • De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder.
 • Declaratie kan plaatsvinden bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.

Voorwaarden voor vergoeding zijn:

 • Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED ten behoeve van een reanimatie.
 • Het verbruik betreft pads en/of het uitlezen van de AED.

Niet in aanmerking voor vergoeding komen:

 • Verbruiksartikelen die over datum zijn.
 • Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij).
 • Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.

Declaratie
Indien u een declaratie wil indienen (na 1 januari 2018) kan dit per email. De declaratie dient de volgende informatie te bevatten:

 • naam, adres en woonplaats van de declarant
 • banknummer van de declarant
 • datum declaratie
 • adres of locatie van de reanimatie waarvoor de AED is ingezet (géén naam patiënt)
 • datum van de reanimatie waarvoor de AED is ingezet
 • omschrijving van de gedeclareerde kosten
 • gedeclareerd bedrag
 • een kopie van de door u betaalde kosten van vervanging

U kunt uw declaratie mailen naar: info@ravgooi.nl