Hartslagnu burgerhulpverlening

Hartslagnu burgerhulpverlening

De RAV Gooi en Vechtstreek is aangesloten bij Hartslagnu. Het streven is om met dit project de hulpverlening aan slachtoffers van een hart- of circulatiestilstand te verbeteren. De kans op overleven kan drastisch verhoogd worden als een slachtoffer binnen 6 minuten gedefibrilleerd wordt met een AED (Automatische Externe Defribillator).

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Dit betekent ongeveer 15.000 à 16.000 reanimaties per jaar in Nederland, dat zijn 300 slachtoffers per week. Bijna 80 procent van alle circulatiestilstanden vindt plaats in de thuissituatie van het slachtoffer. Binnen zes minuten moet zijn gestart met reanimeren ( borstcompressies / beademen) èn, indien nodig, een elektroshock met een AED worden toegediend (defibrilleren). Na deze zes minuten blijven reanimatie en defibrillatie natuurlijk nodig. Bij elke minuut uitstel neemt de overlevingskans met 10% af.

Ook burgers kunnen een bijdrage leveren door snel hulp te bieden bij een hartstilstand. Om dit mogelijk te maken is het alarmeringssysteem HartslagNU beschikbaar op de meldkamer ambulancezorg in Gooi en Vechtstreek. Daarnaast zijn een wijdverbreid netwerk van AED’s evenals geregistreerde burgerhulpverleners noodzakelijk om dit initiatief te laten slagen.

Welke gemeenten doen mee?

Inmiddels zijn ruim 500 burgerhulpverleners in de regio aangesloten. De gemeente Huizen en de gemeente Weesp hebben op dit moment een sluitend netwerk van vrijwilligers van en AED’s. In de overige gemeenten worden wel burgerhulpverleners opgeroepen maar is nog geen dekkend netwerk van AED’s.

Oproep!

Bent u in het bezit van een geldig diploma BLS/AED en wilt u zich inzetten voor dit AED-project, dan kunt u zich aanmelden via de website www.hartslagnu.nl. Ook wanneer men een AED wil aanmelden, kan men dit zelf doen bij HartslagNu.nl.

Voor meer informatie zie www.hartslagnu.nl

Declaratie verbruikskosten AED

Vanaf 1 januari 2018 kunnen verbruikskosten van een Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie vergoed worden. De minister van VWS heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. Deze regeling is bedoeld om het verbruik van AED’s zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen.

Tot nu toe konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor het gebruik van deze AED’s alleen via de zorgverzekering van de patiënt verhalen. Dat gebeurde vaak niet, omdat dit lastig is. Vanaf 2018 kunnen deze organisaties de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening.

Belangrijke informatie

 • De regelgeving gaat in op 1 januari 2018.
 • De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder.
 • Declaratie kan plaatsvinden bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.

Voorwaarden voor vergoeding zijn:

 • Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED ten behoeve van een reanimatie.
 • Het verbruik betreft pads en/of het uitlezen van de AED.

Niet in aanmerking voor vergoeding komen:

 • Verbruiksartikelen die over datum zijn.
 • Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij).
 • Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.

Declaratie
Indien u een declaratie wil indienen (na 1 januari 2018) kan dit per email. De declaratie dient de volgende informatie te bevatten:

 • naam, adres en woonplaats van de declarant
 • banknummer van de declarant
 • datum declaratie
 • adres of locatie van de reanimatie waarvoor de AED is ingezet (géén naam patiënt)
 • datum van de reanimatie waarvoor de AED is ingezet
 • omschrijving van de gedeclareerde kosten
 • gedeclareerd bedrag
 • een kopie van de door u betaalde kosten van vervanging

U kunt uw declaratie mailen naar: info@ravgooi.nl